Ny förordning ska minska användning av plastpåsar

                                                                                                                                                 Ängelholm 2017-05-04

Ny förordning ska minska användning av plastpåsar!

1 juni 2017 börjar en ny förordning från EU-parlamentet med syftet att minska användningen av plastpåsar. Förordning (2016:1041)

Plastbärkassarnas miljöpåverkan.

Plast är den största källan till nedskräpning i naturen och den marina miljön. Miljarder plastpåsar hamnar varje år i naturen som obehandlat skräp. I världshaven är det beräknat att ungefär 269 000 ton plast flyter runt. Plast bryts ner mycket långsamt och ibland inte helt i naturen, utan bryts ner i mindre partiklar och slutligen till mikroplaster. När fiskar och andra marina organismer sväljer plastfragmenten som föda kan dessa kemikalier överföras uppåt i näringskedjan och slutligen till människan.

EU:s konsekvensanalys (2011) visar att EU:s befolkning använder i snitt 198 plastbärkassar per person och år. Vid tillverkning av 1 kg plast av fossil råvara krävs det ungefär 2 kg olja. Med data från världsbanken motsvarar det ett utsläpp av ungefär 6 kg koldioxid. Räknat utifrån den svenska befolkningen år 2017 ger det ett utsläpp av växthusgaser på ungefär 600 000 ton koldioxid.

Fördelar med en minskad förbrukning av plastbärkassar.

Att använda färre plastbärkassar minskar efterfrågan på nya bärkassar vilket minskar produktionens klimatpåverkan. Att använda färre plastbärkassar sparar även på jordens resurser då nya material inte behöver användas. Om Sverige skulle minska förbrukningen och uppnå regeringens mål med 90 plastbärkassar per person och år 2019 skulle utsläpp av växthusgaser minska med nästan 330 000 ton koldioxid (räknat på befolkningsmängden 2017).

En minskad mängd plast i miljön är en viktig åtgärd för att begränsa spridning av plast och mikroplaster.

Åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen av plastbärkassar.

Att återanvända befintliga kassar och inte ta en ny är en direkt åtgärd för att minska förbrukningen och påverkan på miljön.

Förnybara plastbärkassar av sockerrör eller återvunnen plast är en av dem vanligaste plastkassarna idag. Dessa kan användas som soppåse och blir till bränsle i ett värmeverk.

Papperskassar är också ett alternativ till sockerrörs-plastkassen då den har samma miljöpåverkan.

Linnea & Basilika tittar på dem olika alternativen till plastbärkassen som idag används till take-away. Inom en snar framtid kommer vi att dra vårt strå till stacken och överger plastbärkassen.

 

Anette Ngo

VD

Linnea & Basilika AB

 

Källfakta: Naturvårdsverket, Aktuell hållbarhet, Juridik & Politik, Miljötillståndet i Skåne