Linnea & Basilika Gruppen står bakom ECC för en bättre kycklingvälfärd.

Djurvälfärd är ett viktigt ämne för oss, och vi har därför sedan förra året valt att skriva under ECC, European Chicken Commitment som bland annat Djurens Rätt står bakom och stöttar. Ni kan läsa mer om European Chicken Commitment på Djurens rätts hemsida.
Det handlar om att lyfta och förbättra standarden för europeisk fågelproduktion och vi uppmanar alla leverantörer av kyckling att stötta initiativet. Därför har vi bland annat valt att jobba med ECC – European Chicken Commitment som ger ett konkret sätt att verka för att kycklingarna som föds upp inom livsmedelsindustrin ska få det bättre. De hjälper oss att sätta press på de företag som vi köper in vår kyckling från att bli bättre på sin djurhållning.
Det handlar om allt från förbättrad inomhusmiljö och chans att få picka i marken till att få möjligheten att sitta högre upp på pinnar, sådant som kycklingar har ett stort behov av.
De kycklingleverantörer vi använder oss av uppfyller merparten av kriterierna 7/10 som efterfrågas i European Chicken Commitment. Återstående punkter som vi fortsätter att trycka på hos våra leverantörer gäller avlivningen och att övergå från elektricitet till gas, att fler kycklingar ska kunna ha tillgång till utomhusvistelse samt att endast använda hybrider som är godkända av RSPCA.
Vår målsättning i framtiden är att endast jobba med leverantörer som också vill arbeta mot att uppfylla ECC. Arbetet med att alltid stötta djurens välfärd och uppmärksamma djuren i olika sammanhang fortsätter.