Tillväxtföretag 2018

Linnea & Basilika är ett av de 10 företag med störst hållbar tillväxt* i Ängelholms kommun 2018. Detta enligt tillväxtrapporten 2018.

Vi är glada och stolta över resultatet efter många år av hårt arbete. Detta är också ett resultat på vår kraftiga expansions takt som vi befinner oss i nu.

 

*Hållbar tillväxt är ett mått där man vägt samman förändring av omsättning, förändring av antalet anställda & rörelseresultat per anställd med soliditet under perioden 2014-2017.